מילונית - סיכומים חינם
מקצועות לימוד:
מתמטיקה
אנגלית
מחשבים
לשון והבעה
ביולוגיה
בוטניקה (צמחים)
פיזיקה
כימיה
היסטוריה
ספרות
תנ"ך
אזרחות
גיאוגרפיה
חינוך תעבורתי
כלי עזר:
ציוני בגרות
שימושון
הפיכת עברית
מחשבון
פונטים
מערכת האתר:
מילונית - ראשי
אודות מילונית
יצירת קשר
פרסום באתר
עזרה לאתר
מפת האתר
עמוד ראשי >> אנגלית >> מילות קישור

מילות קישור

זמנים:

- before - לפני ש
- until, till - עד ש
- after - אחרי
- as soon as - ברגע ש
- simultaneously - בו זמנית
- when - כאשר
- afterwards - אחר כך
- in the mean time - בנתיים
- during - במהלך
- soon - בקרוב
- later - מאוחר יותר
בשביל:
- for - עבור
- in order to - כדי
- to , so that - כדי ש
- to this end - למטרה זו
אבל:
- but - אבל
- however, then again - אולם
- still, at the same time - בכל זאת
- yet - עם זאת
ברירה:
- either x or y - y או x או
- neither x nor y - y ולא x לא
מיקום:
- here - כאן
- there - שם
- around - סביב
- near by - קרוב
- beyond - מעבר
- on top - מעל
- behind - מאחור
- adjacent - סמוך , קרוב
- opposite ממול
רצף:
- next - הבא
- the former - המוקדם ביותר
- the latter - המאוחר ביותר
- then - לאחר מכן
- finally , lastly - לבסוף
- primarily - בראש ובראשונה
- first of all - קודם לכל
בדומה:
- similarly, likewise - בדומה
- equally - במידה שווה
ההפך:
- on the contrary - נהפוך הוא
- just the opposite - להפך
- not at all - כלל לא , להפך
- conversely - להפך
תוספת:
- besides - חוץ מזה
- furthermore - יתר על כן , זאת ועוד
- and then - ו , וגם
- in addition - נוסף על כך
ועוד:
and - ו
plus - ועוד
- also - וגם
- in addition - וגם
- furthermore - וגם
- too - גם
למרות זאת:
- even - אף על פי
- in spite of - אף על פי
- although - אף על פי
- nevertheless - אף על פי כן , למרות זאת
- despite - למרות
בגלל:
- because of - בגלל
- because - כי
- since - מכיוון ש
- on account of - בגלל
- due to - בעקבות
סיכום:
- briefly - בקיצור
- in short - בקיצור
- in conclusion - מסקנה
לומדים עם Wall Street
כל הזכויות שמורות © 2005-2012 לימודים לומדים רק במילונית!